top of page

ODONTOLOGIA INTEGRATIVA

ODONTOLOGIA INTEGRATIVA O NEUROFOCAL

L’Odontologia Neurofocal és aquella en la qual tenim en compte que el cos és un entramat del sistema nerviós el qual tot està interconectat. Per tant, qualsevol acció a la boca pot fer esdevenir una interacció a qualsevol punt de la resta del cos. Aquest motiu és important per tractar el cos d'una manera respectuosa.

ODONTOLOGIA LLIURE DE METALLS

Actualment, tenim moltes alternatives als metalls per poder donar servei a l'Odontologia. 

BioDents busca activament materials biocompatibles amb cada persona de forma individualitzada

EXTRACCIÓ SEGURA DE L'AMALGAMA

Les amalgames són una al·leació de diferents metalls inclòs el mercuri. Com a tal tòxic cel·lular cal determinar la seva extracció, però s'ha de realitzar de forma segura.

TERAPIA NEURAL

La Terapia Neural és un acte mèdic que té com a objectiu estimular el Sistema Nerviós Vegetatiu i reparar el equilibri del cos mitjançant un anestèsic local anomenat Procaïna.  

KINESIOLOGIA

La Kinesiologia és una terapia natural que evalua la resposta dels músculs per detectar desequilibris en l'organisme, i prevenir trastorns, o corregir-los, amb el tractament més adequat pel pacient.

FITOTERÀPIA

La Fitoterapia utilitza les plantes i substàncies vegetals per a tractar les malalties. En l'Odontologia es pot practicar la Fitoterapia en molts dels tractaments que es realitzen. 

Please reload

bottom of page