top of page

KINESIOLOGIA

La kinesiologia és una teràpia natural que considera que ment i cos estan relacionats entre sí. Per tant, tenir cura d'un dels dos aspectes, beneficiarà també a l'altre. La kinesiologia és un dels tractaments de referència en el camp d'interacció cos-ment.

 

Aquesta disciplina avalua el to muscular i els moviments de la persona (o els problemes que té per realitzar un moviment concret), amb l'objectiu d'identificar en quina zona del cos es troba el problema que produeix un desequilibri al pacient, influint negativament sobre el seu benestar físic o emocional.

 

S'utilitza un test kinesiològictest muscular que valora la qualitat de resposta dels diferents músculs. Com els músculs estan relacionats amb diferents òrgans i funcions del cos humà, i la seva resposta no és adequada si el sistema que l'alimenta -nervioso, sanguini, limfàtic ... - està bloquejat o pateix estrès.

 

 

 

Kinesiologia BIODENTS
Kinesiologia Test muscular BIODENTS
bottom of page