top of page

TERÀPIA NEURAL 

TERAPIA NEURAL BIODENTS

El nostre cos és la unió de totes les parts que es relacionen entre sí. La ment, els organs i els teixits estan conectats pel Sistema Nerviós.

 

Aquest Sistema Nerviós Vegetatiu és l’encarregat de regular-ho tot, intentant mantenir un equilibri. Qualsevol afecció pot alterar aquest equilibrir i produir símptomes a qualsevol zona del cos.

 

La Teràpia Neural intenta neutralitzar aquests efectes mintjançant la injecció de Procaïna en punts específics depenent de la historia de vida de cada persona.

 

Aquest procediment intentarà buscar un equilibri en el sistema nerviós el qual procedirà a una millora de la persona.

bottom of page