top of page

EXTRACCIÓ SEGURA D'AMALGAMA

Les amalgames són una al·leació de diferents metalls inclos el mercuri. El mercuri és un potent tòxic cel·lular el qual s’acumula en els òrgans i l’eliminació d’aquest és molt lenta. 

 

Per això es recomana la retirada segura de les amalgames, i la posterior subtitució per compòsits sense bis-GMA o bisfenol, porcelanes o qualsevol biomaterial més biocompatible amb el cos. La marca comercail que ens garanteix una qualitat òptima i lliure de bisfenols és GC, en tota la seva gamma de productes. 

 

L'extracció segura de l'amalgama es realitza segons uns protocols d'actuació per tal de que el cos no sigui capaç d'acumular els metalls tòxics en el cos. 

 

 

AMALGAMA BIODENTS

Obturació d'amalgama

Obturació de compòsit

COMPOSITE BIODENTS

Compòsit sense bisfenol

bottom of page