top of page

FITOTERÀPIA

FITOTERAPIA BIODENTS

La fitoteràpia és l'utilització de les plantes i substàncies vegetals amb una finalitat terapèutica, ja sigui prevenir, alleugerar o curar una malaltia. 

 

En l'Odontologia es pot utlitzar aquesta terapia, sempre tenint en compte el que el pacient necessita. 

 

Cada planta té unes determinades propietats, les quals aprofitem per a la nostra Odontologia. Es pot aplicar de diverses formes:

              - Olis

              - Tintures

              - Cremes o emulsions

              - Infusions

 

 

bottom of page